Vi är till för dig!

Vill du ha hjälp av en advokat med mycket lång och gedigen erfarenhet inom humanjuridiken? Då ska du kontakta oss.

MedarbetareAdvokat

Åsa Ståhlbom

Jag är född 1966 och har studerat juridik vid Uppsala universitet. Jag tog min jur. kand. examen 1991. Jag fullgjorde tingsnotarietjänstgöring vid Skövde tingsrätt 1991-1993.

Därefter arbetade jag vid Hovrätten för Övre Norrland som hovrättsfiskal fram till 1994 då jag började arbeta på Allmänna advokatbyrån i Borås.

Jag blev medlem av Sveriges advokatsamfund 1997 och driver sedan 1999 egen advokatbyrå. Jag arbetar i kontorsgemenskap med advokaterna Peter Wall, Anders Segerblom och Rasmus Collin.


Inriktning

  • brottmål
  • offentlig försvarare
  • målsägandebiträde
  • särskild företrädare för barn
  • familjerätt
  • socialrätt

Språk

  • engelska
  • tyska

Kontakt

E-post: asa@nymanstahlbom.seAdministration / Ekonomi

Catharina Götarsson

Jag arbetar sedan 2006 på byrån med administration, ekonomi samt övriga sekreterar- och kontorsgöromål.

Jag har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan 1986.


Språk

  • engelska
  • franska

Kontakt

E-post: catharina@nymanstahlbom.se