Vi är advokater som är till för dig!

Hos oss får du hjälp av advokater med mycket lång och gedigen erfarenhet inom humanjuridiken.

MedarbetareAdvokat

Carl Gustaf Nyman

Jag är född 1946. Efter studentexamen studerade jag juridik vid Lunds universitet. Jag tog min jur. kand. examen 1972. Jag fullgjorde tingsnotarietjänstgöring vid domstol i Åmål.

Jag utbildade mig sedan till åklagare och arbetade som åklagare en tid. Jag gick över till advokatbanan 1975. År 1978 blev jag medlem av Sveriges advokatsamfund.

Jag har varit chef för Allmänna advokatbyrån i Borås. Sedan 1999 driver jag egen advokatbyrå i kontorsgemenskap med advokat Åsa Ståhlbom.


Inriktning

 • brottmål
 • offentlig försvarare
 • målsägandebiträde
 • särskild företrädare för barn
 • familjerätt
 • socialrätt
 • asylärenden och annan migrationsrätt

Språk

 • engelska
 • tyska

Kontakt

E-post: cg@nymanstahlbom.seAdvokat

Åsa Ståhlbom

Jag är född 1966. Jag har studerat juridik vid Uppsala universitet. Jag tog min jur. kand. examen 1991. Jag fullgjorde tingsnotarietjänstgöring vid Skövde tingsrätt 1991-1993.

Därefter arbetade jag vid Hovrätten för Övre Norrland som hovrättsfiskal fram till 1994 då jag började jag arbeta på Allmänna advokatbyrån i Borås.

1994 blev jag medlem av Sveriges advokatsamfund. Sedan 1999 driver jag egen advokatbyrå i kontorsgemenskap med advokat Carl Gustaf Nyman.


Inriktning

 • brottmål
 • offentlig försvarare
 • målsägandebiträde
 • särskild företrädare för barn
 • familjerätt
 • socialrätt

Språk

 • engelska
 • tyska

Kontakt

E-post: asa@nymanstahlbom.seAdministration / Ekonomi

Catharina Götarsson

Jag arbetar sedan 2006 på byrån med administration, ekonomi samt övriga sekreterar- och kontorsgöromål.

Jag har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan 1986.


Språk

 • engelska
 • franska

Kontakt

E-post: catharina@nymanstahlbom.se