Vi är advokater som är till för dig!

Hos oss får du hjälp av advokater med mycket lång och gedigen erfarenhet inom humanjuridiken.

Advokatbyrå i Borås

Vi är två advokater, båda specialister inom våra arbetsområden. Vi har båda mycket lång erfarenhet av advokatyrket.

Carl Gustaf Nyman har snart 40 års erfarenhet som advokat. Åsa Ståhlbom har drygt 20 års erfarenhet som advokat.

Vi har kontor i Borås men åtar oss uppdrag över hela landet.

Vi arbetaR med:

Brottmål – som försvarare och som
målsägandebiträde och i samband därmed med skadestånd

Familjerätt – äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge, underhållsbidrag till barn, bodelning, arvsrätt

Socialrätt – tvångsomhändertaganden LVU, LPT, LVM och LRV

Asylärenden och annan migrationsrätt

Rättsskydd och Rättshjälp

Hos oss står du som klient alltid i centrum.

Vi tillvaratar dina intressen. Hos oss får du den tid som du behöver med ditt speciella ärende.

Vi tar hand om dig från start till mål. Hos oss möter du alltid samma advokat och du slipper träffa olika personer från gång till gång. Detta är en mycket stor fördel för dig.

Vi hjälper dig med rättsskydd och rättshjälp.